Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy     Tom Peters

O przewozach pasażerskich w praktyce, z doświadczeń własnych i innych przewoźników
Przewozy Pasażerskie MASZ BUS - przewóz osób oraz wynajem autobusów, autokarów, busów - postoje na trasie przejazdów
NIE JEDZ I NIE PIJ W TRAKCIE PODRÓŻY

Przestrzegamy organizatorów, opiekunów oraz rodziców przed przyzwoleniem do jedzenia i picia w autokarach podczas podróży. Nieprzewidziane, nagłe i silne hamowanie może doprowadzić do tragedii powodując zachłyśnięcie czy zakrztuszenie pasażera. Dbając o bezpieczeństwo podróżujących każdorazowo zachęcamy do konsumpcji posiłków na wyznaczonych postojach, które są zawsze dostosowywane miejscem i czasem do wielkości i specyfikacji podróżującej grupy.

Tragedia w busie z Monachium do Gdańska! Zachłysnął się kawą i zmarł! http://koszalininfo.pl
Przewozy Pasażerskie MASZ BUS - przewóz osób oraz wynajem autobusów, autokarów, busów - czas pracy kierowcy CZAS PRACY KIEROWCY

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowca, który stosuje się do wytycznych będzie w pełni sprawności psychofizycznej odpowiedzialnej za spostrzegawczość oraz czas reakcji na zdarzenia podczas jazdy. Kierowca zobowiązany jest do przymusowej przerwy po 4,5 godzinach ciągłej jazdy. Odpoczynek trwa 45 minut i może być rozłożony na dwie przerwy: 15 i 30 minut. Ostateczną decyzję o miejscu postoju na całej trasie przejazdu oraz czasu trwania przerwy podejmuje kierowca autobusu i bezwzględnie należy się do niej stosować.

Długie unieruchomienie podczas jazdy autokarem może się skończyć śmiertelnym zatorem w płucach
Przewozy Pasażerskie MASZ BUS - przewóz osób oraz wynajem autobusów, autokarów, busów - przewóz grup przedszkolnych i szkolnych KONTROLA POLICJI, ITD

Zlecane przez zamawiającego kontrole autokarów w dedykowanym do tego miejscu tj. na ulicy Sambora w Szczecinie z uwarunkowań logistycznych w tym miejscu ograniczają się do kontroli oświetlenia autokaru, ewentualnych wycieków czy pneumatyki ciśnieniowej, trzeźwości kierowcy a w przypadku ITD również czasu pracy kierowcy za poprzednie 30 dni kalendarzowe. Kontrola taka zazwyczaj trwa około 30-45 minut i kończy się otrzymaniem protokołu z kontroli autokaru. W związku z tym, że moje autokary są poddawane szczegółowej kontroli stanu technicznego w upoważnionych stacjach diagnostycznych w okresie co 6 miesięcy oraz prowadzone są bieżące przeglądy w warsztacie, osobiście nie widzę zasadności poddawania moich autokarów kontroli na każde życzenie organizatora czy rodziców. Jeśli zlecający życzy sobie indywidualnej kontroli w dniu wyjazdu, doliczam do usługi przewozu kwotę 200,00 zł, gdyż dla kierowcy jest to dodatkowy czas pracy związany z podstawieniem autokaru na kontrolę, a dla MASZ BUS dodatkowy koszt związany z dojazdem autokaru na kontrolę w wyznaczone miejsce. Dokument jest wówczas dostępny do wglądu zamawiającemu i nie ma możliwości dokonywania kopii, gdyż protokół zawiera dane osobowe kierowcy oraz dane pojazdu i firmy, których to moja firma nie udostępnia w żadnej z wersji: elektronicznej czy papierowej. Wzmożone kontrole w sezonie letnim mogą znacznie opóźnić wyjazd grupy o umówionej wcześniej godzinie z uwagi na kolejkę oczekujących autokarów na kontrolę.

Przewozy Pasażerskie MASZ BUS - przewóz osób oraz wynajem autobusów, autokarów, busów - przewóz grup zorganizowanych walizeczka, Walizka, WALIZA

Dziś na podróże kupić walizki można różne: małe, duże, kolorowe, błyszczące, świecące, na zamki z szyfrem, z kuferkiem. Jednakże pytanie praktyczne nasuwa się następujące: Jak spakować w duże luki bagażowe 60 walizek, gdzie każda z nich jest większa od małego kolonisty! Z uwagi na coraz częściej występujący problem z brakiem możliwości spakowania się do dużych luków bagażowych jakie mamy w swoim taborze, firma MASZ BUS wprowadza następującą zasadę:
1. W pierwszej kolejności pakowane są walizki i torby podróżne o najmniejszych gabarytach, następnie pakowane są walizki i torby w kolejności ich wielkości.
2. Z uwagi na to, że NIE JEST MOŻLIWE przewożenie bagaży w części pasażerskiej bagaże, które nie zmieszczą się do luków bagażowych zlecający na koszt własny organizuje ich transport.
Powyższe podyktowane jest sytuacją, gdzie niejednokrotnie bagaż jest większy lub cięższy od małego pasażera, a wystarczy zamiast pakować się w walizkę z zapasem, spakować się do małej walizki i torby np. z obuwiem, gdyż to pozwoli nam na maksymalne wykorzystanie przestrzeni luków bagażowych.
OFERTA » Ważne » Autobusy » Licencja » Gratisy » Kontakt » Kierowcy » Kliencji o NAS » Video » MyDlaNich » Partnerzy » RODO

Przewozy pasażerskie MASZ BUS Andrzej Masztalerz oferuje: przewóz osób, przewozy autobusowe, przewozy autokarowe oraz
wynajem autobusów, wynajem autokarów, wynajem busów - Szczecin, zachodniopomorskie, Polska


facebook

Nazwa firmy: MASZ BUS Andrzej Masztalerz
Siedziba firmy: 70-884 Szczecin, ul. Wesoła 1A
Telefon kom.: 882-544-522
Telefon kom.: 510-062-125
e-mail: maszbus@wp.pl

Obsługa bezpośrednia odbywa się w siedzibie Klienta (dojazd gratis)

DLA PRZEWOŹNIKÓW TELEFON DOSTĘPNY CAŁODOBOWO.
JEST AWARIA - DZWOŃ !!! - POMOGĘ W NAGŁYCH PRZYPADKACH :-)


facebook:
www.facebook.com/maszbus
www.facebook.com/andrzejmasztalerz.maszbusNazwa firmy: MASZ BUS Andrzej Masztalerz
Siedziba firmy: 70-884 Szczecin, ul. Wesoła 1A
Telefon kom.: 882-544-522
Telefon kom.: 510-062-125
e-mail: maszbus@wp.pl

Obsługa bezpośrednia odbywa się w siedzibie Klienta (dojazd gratis)

DLA PRZEWOŹNIKÓW TELEFON DOSTĘPNY CAŁODOBOWO.
JEST AWARIA - DZWOŃ !!! - POMOGĘ W NAGŁYCH PRZYPADKACH :-)


facebook:
www.facebook.com/maszbus
www.facebook.com/andrzejmasztalerz.maszbus


Projekt, wykonanie i aktualizacja: mgr Małgorzata Suchecka-Masztalerz